Podziękowania

DSC09305 e1550612790641 - Podziękowania
  • Dla Marszałka Województwa Lubuskiego za dofinansowanie prac przy renesansowych dekoracjach rzeźbiarskich w Budynku Bramnym w 2018 roku,
  • Dla Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków za dofinansowanie prac przy kamiennych elementach architektonicznych portalu w Budynku Bramnym w 2018 roku,
  • Dla starostwa powiatu żagańskiego za dofinansowanie projektu dachów w 2018 roku,
  • Dla p. mgr. Karola Błaszczyka za nadzór konserwatorski i udostępnienie archiwalnych zdjęć,
  • Dla p. mgr. Macieja Boryny,  dyrektora Muzeum Ziemi Szprotawskiej, za zainteresowanie i wsparcie,
  • Dla p. mgr. Małgorzaty Stankiewicz za udostępnienie nieopublikowanej monografii rodziny von Warnsdorf.