Cztery baszty

Zakończyły się prace archeologiczne mające na celu określenie kształtu i przebiegu muru obronnego otaczającego całe założenie. W trakcie prac odsłonięto oprócz korony murów także wyraźne relikty trzech baszt oraz szczątkowe pozostałości czwartej. Średnica wewnętrzna baszt wynosiła ok. 7 metrów. I co ciekawe, wszystkie baszty  posiadały kształt sześciokąta o boku ok 4-5 metrów. Badania potwierdziły oficjalnie obecność w/w czterech baszt, wraz ze wskazaniem ich kształtu i umiejscowienia.

Nieporozumieniem jest określanie baszt witkowskich jako basteji. Basteja to budowla fortyfikacyjna będąca murowanym umocnieniem w formie niskiej i przysadzistej, równa wysokości murom obronnym i wysunięta przed mur jako stanowisko ogniowe artylerii. Służyła do prowadzenia ognia skrzydłowego wzdłuż fosy.

Basteja 274x300 - Cztery baszty

Baszta zaś to budowla obronna,  wysunięta przed mur i wzniesiona ponad jego poziom.  Baszty stanowiła miejsce, skąd możliwa była obrona odcinków muru między nimi a także przedpola. Typowe wyposażenie baszt stanowiły strzelnice różnych rodzajów.  Zwieńczone były zazwyczaj blankami , hurdycjami lub machikułami. Wnętrze baszt podzielone było na kilka kondygnacji, połączonych ze sobą schodami lub drabinami. Na poszczególnych kondygnacjach umieszczano otwory strzelnicze, przez  które to rażono - z łuków czy kusz - nieprzyjaciela podstępującego do muru obronnego. Baszty miały bardzo ważne znaczenie fortyfikacyjne zwłaszcza przed upowszechnieniem broni palnej.

Niedzica 300x215 - Cztery baszty

Zdjęcia poniżej przedstawiają zachowane relikty baszty nr 1, w postaci wyraźnych pozostałości jej murów:

BasztaPrzed 300x169 - Cztery baszty
PozostalosciBaszty 300x169 - Cztery baszty
BasztaZGory 300x169 - Cztery baszty

Z innych źródeł pisanych wiadomo, że w XVI wieku zamek w Witkowie posiadał "cztery basteje (?) z wybornymi pokojami".

Prawdopodobnie kiedyś w przeszłości nastąpił błąd semantyczny na etapie tłumaczenia niemieckojęzycznych dokumentów, który to z czasem po prostu się utrwalił jako "fakt" a priori.